WHO-code

Ik houd mij aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm.

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van
vervangingsmiddelen voor moedermelk'.
Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder
beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor
babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de
Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving

De WHO-code wil:
- borstvoeding beschermen en bevorderen;
- dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen;
- dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt;
- dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd